Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Zvýšenie rizika rakoviny hrubého čreva vplyvom obezity a nedostatku pohybu

Zvýšený body mass index (BMI, v preklade “Index telesnej hmotnosti“) je spojený s vyšším rizikom rakoviny hrubého čreva so špecifickou molekulárnou charakteristikou. Naopak, fyzická aktivita je spojená so zníženým rizikom pre tento istý typ rakoviny. Ako presne BMI a cvičenie vplývajú na riziko CTNNB1-negatívneho typu rakoviny je zatiaľ nejasné.

Zvýšený body mass index (BMI, v preklade “Index telesnej hmotnosti“) bol spojený s vyšším rizikom rakoviny hrubého čreva so špecifickou molekulárnou charakteristikou. Naopak, fyzická aktivita bola spojená so zníženým rizikom pre tento istý typ rakoviny, podľa údajov zverejnených v Cancer Research, časopise Americkej asociácie pre výskum rakoviny.

Skúmanie vplyvu obezity a pohybu na rakovinu hrubého čreva

"Vieme, že cvičenie a vyhýbanie sa obezite znižuje riziko kolorektálneho karcinómu, ale zatiaľ je málo známe prečo" povedal Shuji Ogino, MD, Ph.D., profesor patológie na Dana-Farber Cancer Institute a profesor na katedre epidemiológie na Harvardskej škole verejného zdravia v Bostone, Massachusetts "v tejto štúdii sme použili biomarker s názvom CTNNB1, čo je molekula podieľajúca sa na rakovine a obezite, pacientov sme rozdelili do dvoch skupín, CTNNB1-pozitívnych a CTNNB1-negatívnych."

Ogino a kolegovia použili údaje od viac ako 100 000 žien pochádzajúcich zo štúdie Nurses´Health Study a údaje od viac než 45 000 mužov v pochádzajúcich zo štúdie Health Professionals Study aby preskúmali, či bol vzťah medzi indexom telesnej hmotnosti (BMI) alebo pohybovou aktivitu a rizikom rakoviny hrubého čreva podľa statusu markera CTNNB1.

Medzi ľuďmi nachádzajúcimi sa v štúdii bolo 2 263 osobám diagnostikovaný kolorektálny karcinóm v priebehu sledovania. Nádorové CTNNB1 údaje boli k dispozícii pre 861 z týchto osôb. Z týchto osôb 54 percent nádorov malo typ rakoviny CTNNB1 negatívny a 46 percent CTNNB1 pozitívny.

Zvýšenie BMI o 5,0 kg/m2 bolo spojené s 34 percentným vyšším rizikom rakoviny pre CTNNB1-negatívny typ, ale nebolo spojené s karcinómom pre rakovinu CTNNB1-pozitívny typ. V kontraste,rastúca telesná aktivita bola spojená s významne nižším rizikom rakoviny pre CTNNB1-negatívny typ. Rastúca telesná aktivita nebola spojená s karcinómom pre CTNNB1-pozitívny typ.

Ako využiť výsledky výskumov

"Naše výsledky poskytujú ďalšie dôkazy pre úlohu obezity a fyzicky neaktívneho životného štýlu v konkrétnom molekulárnom subtype kolorektálneho karcinómu," povedal Ogino. "Ak lekári budú schopní identifikovať jedincov, ktorí sú náchylní k rozvoju CTNNB1-negatívneho typu rakoviny, potom by im bolo možné dôrazne odporučiť fyzickú aktivitu."

Podľa Ogina okrem toho dáta ukazujú, že CTNNB1 by mohol byť potenciálnym cieľom pre chemoprevenciu a liečenie.

"V súčasnej dobe väčšina populačných štúdií neberú heterogénnosť nádoru do úvahy a zvyčajne je rakovina hrubého čreva považovaná za jednu chorobu," povedal Ogino. "Musíme integrovať molekulárnu patológiu a epidemiológiu v oblasti vzdelávania a výskumu s cieľom uľahčiť integračnú vedu a zlepšenie verejného zdravia."

Ako presne BMI a cvičenie vplývajú na riziko CTNNB1-negatívneho typu rakoviny je zatiaľ nejasné. Jedna teória je, že vyššia cirkulácia hladiny inzulínu a rastových faktorov spojených s týmto stavom u ľudí, ktorí majú nadváhu, alebo ktorí nie sú fyzicky aktívni môže podporovať prežitie nádorových buniek, ich bujnenie a chorobný rast.

Zdroje:

http://www.medicc.eu
http://www.newswise.com/articles/obesity-physical-inactivity-linked-with-risk-for-certain-molecular-subtype-of-colorectal-cancer
http://news.yahoo.com/weight-lack-exercise-raise-risk-colorectal-cancer-181059544.html

05.06.2013

© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.