Nájdete nás aj na Facebooku
AktualityVenujte 2% z daníPrídeme k vám s maketou hrubého čreva

Naše poznatky z pravidelných stretnutí s pacientmi

Na úvod chceme zdôrazniť, že pacienti, aj ich rodinní príslušníci, ktorí sa v našom Klube zastavili, veľmi ocenili skutočnosť, že v tomto klube pracujú dobrovoľníčky - bývalé pacientky - ktoré žijú s rakovinou hrubého čreva.

Krátko niektoré poznatky so stretnutí:

V klube podpory pacientov OZ europacolon slovensko pomáhame každému zvládnuť prvý šok s prihliadnutím na povahu a stav každého návštevníka klubu. Často sme svedkami, že sa pacient upokojí a nasmeruje svoju myseľ a snahu na úspešnejšie zvládnutie liečby. My dobrovoľníčky sme živým príkladom, že aj s ochorením sa dá žiť a na svoj osud sa dá pozerať aj trochu inak. Veď už dávno nie sme v čase, keď sa slovo "rakovina" vyslovovalo len pošepky a ten-ktorý pacient vôbec o tom nesmel vedieť. Práve naopak.


© 2014-2019 Europacolon. Všetky práva vyhradené.